Vihreät arvot.
Pienempi kuormitus.
Hydnum.

Ympäristö

Hydnumin ympäristöjärjestelmä ottaa huomioon toiminnan kannalta oleelliset ympäristöriskit ja niihin varautumisen. Järjestelmän päätavoite on vähentää ympäristön kuormitusta, päästöjä, jätteitä ja muita mahdollisia tuotannollisesta toiminnasta syntyviä vesi- ja ilmastohaittoja sekä tunnistaa ja noudattaa toiminnalle asetettuja lakisääteisiä velvotteita.